Uudised ja teated

Huvialaringide näidistegevused Rabarüblikus (31.08.2015)

Head lapsevanemad. Teie otsustada on millised huvitegevused Rabarüblikus toimuma hakkavad. Osalege kindlasti soovitud näidistegevustes ning tehke oma otsused.

Loe edasi...

Pererüblikute rühm otsib uut nime (19.08.2015)

Hea sõber, palun aita meie lasteaia praegusele Pererüblikute rühmale uus nimi leida.

Nimi peaks olema mitmuses ja seotud Eesti lastekirjandusega.

Loe edasi...

Alates 24. augustist on kõik rühmad avatud (19.08.2015)

Alates esmaspäevast, 24. augustist on kõik kuus rühma  avatud ja töötavad oma õpetajatega.

Kena õppeaasta algust!Lasteaed Rabarüblik

Tallinna Lasteaed Rabarüblik on Nõmmel asuv munitsipaallasteaed. Lasteaed on registreeritud riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris, registrikood nr 75016786 all. Lasteaed omab koolitusluba nr 4563 HTM.

lasteaedTeeninduspiirkonnaks on Tallinna linn.Õppe- ja kasvatustegevus toimub eesti keeles.

Majas on laste jaoks suur saal (85 m2), mis võimaldab läbi viia muusika- ja liikumistegevusi, pidusid ja muid ühisüritusi.
Haljastatud õueala (5429 m2) on piiratud aiaga, seal on laste liivakastid, ronimisredelid, kiiged ja talveks liulaskemägi. Lasteaed on varustatud lastesõbralike ja kaasaegsete mänguasjadega ning õppevahenditega.

lasteaedLasteaed Rabarüblik on arenev alusharidusasutus, mis on kodule partneriks lapsele parima arengukeskkonna loomisel. Lasteaed loob turvalise, hooliva ja stimuleeriva kasvukeskkonna, mis toetab iga lapse eneseusku, kujundab positiivset eluhoiakut ning loob olukordi, kus lapsel on võimalik langetada otsuseid ja võtta vastutust. õppe- ja kasvatustegevuses seostuvad tasakaalustatud suhtes nii loovus kui ka distsiplineeritus, eakohane õppeprogramm ja tegeliku elu tundmaõppimine, lapse omapära toetamine ja ühistegevuse väärtustamine, kodukoha hoidmine ja avatus maailmale.