tallinn

Uudised ja teated

 • Rabarüblikuid tunnustatakse taaskord keskkonnamärgisega "Roheline lipp"

  Neljapäev, 25.05.2023

  Rõõmsad uudised!

  Saime Rohelise kooli programmi Eesti koordinaatorilt järgmise teate:

   

  Hea Rabarübliku rohekooli meeskond!

  Aitäh hoogsalt rohekoolina toimetamast! Hindajad on teinud ettepaneku teie lasteaeda tunnustada taas keskkonnamärgisega "Roheline lipp". Palju õnne!

  Loe edasi…
 • Fotograafi tehtud pildid on valmis tellimiseks

  Esmaspäev, 15.05.2023

  Fotograafi tehtud pildid on valmis tellimiseks

  Kogu vajalik info on saadetud Eliisi.

  Loe edasi…
 • Peod Rabarübliku lasteaias kevadel 2023

  Teisipäev, 9.05.2023

  Emadepäeva peod

  Peo algus on muusikasaalis. Peale muusikategevust riietab lapsevanem lapse ja liigub rühmaga õuealale, kus jätkuvad tegevused liikumistreeneri juhendamisel.

  Loe edasi…

Tallinna lasteaed Rabarüblik

Tallinna Lasteaed Rabarüblik on Nõmmel asuv kaheksa rühmaline munitsipaallasteaed. Lasteaed on registreeritud riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris, registrikood nr 75016786 all. Lasteaed omab koolitusluba nr 4563 HTM.

Teeninduspiirkonnaks on Tallinna linn.Õppe- ja kasvatustegevus toimub eesti keeles.

Majas on laste jaoks kaks suurt saali, mis võimaldavad läbi viia muusika- ja liikumistegevusi, pidusid ja muid ühisüritusi.
Haljastatud õueala (5429 m2) on piiratud aiaga, seal on laste liivakastid, ronimisredelid, kiiged ja talveks liulaskemägi. Lasteaed on varustatud lastesõbralike ja kaasaegsete mänguasjadega ning õppevahenditega.

Lasteaed Rabarüblik on arenev alusharidusasutus, mis on kodule partneriks lapsele parima arengukeskkonna loomisel. Lasteaed loob turvalise, hooliva ja stimuleeriva kasvukeskkonna, mis toetab iga lapse eneseusku, kujundab positiivset eluhoiakut ning loob olukordi, kus lapsel on võimalik langetada otsuseid ja võtta vastutust. õppe- ja kasvatustegevuses seostuvad tasakaalustatud suhtes nii loovus kui ka distsiplineeritus, eakohane õppeprogramm ja tegeliku elu tundmaõppimine, lapse omapära toetamine ja ühistegevuse väärtustamine, kodukoha hoidmine ja avatus maailmale.

TEL logo

karu

roheline kool