tallinn

Uudised ja teated

 • Uudise asenduspilt

  Nelja rühma teatrikülastus 28. septembril

  Esmaspäev, 26.09.2022
 • Uudise asenduspilt

  Teater lasteaias

  Esmaspäev, 5.09.2022

  kolmapäval, 14. septembril tuleb lasteaeda teater "Sõber" etendusega: Koht päikese all.

  Sobiva ilma korral toimub teater vabaõhuetendusena lasteaia õuealal. Pilet 3€

   

 • Uudise asenduspilt

  Tartu Maratoni virtuaaljooks

  Teisipäev, 23.08.2022

  Koolieelikud võtavad osa Tartu Maratoni virtuaaljooksust. Täpsem info ja registreerimine Eliisi keskkonna kaudu.

Tallinna lasteaed Rabarüblik

Tallinna Lasteaed Rabarüblik on Nõmmel asuv kaheksa rühmaline munitsipaallasteaed. Lasteaed on registreeritud riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris, registrikood nr 75016786 all. Lasteaed omab koolitusluba nr 4563 HTM.

Teeninduspiirkonnaks on Tallinna linn.Õppe- ja kasvatustegevus toimub eesti keeles.

Majas on laste jaoks kaks suurt saali, mis võimaldavad läbi viia muusika- ja liikumistegevusi, pidusid ja muid ühisüritusi.
Haljastatud õueala (5429 m2) on piiratud aiaga, seal on laste liivakastid, ronimisredelid, kiiged ja talveks liulaskemägi. Lasteaed on varustatud lastesõbralike ja kaasaegsete mänguasjadega ning õppevahenditega.

Lasteaed Rabarüblik on arenev alusharidusasutus, mis on kodule partneriks lapsele parima arengukeskkonna loomisel. Lasteaed loob turvalise, hooliva ja stimuleeriva kasvukeskkonna, mis toetab iga lapse eneseusku, kujundab positiivset eluhoiakut ning loob olukordi, kus lapsel on võimalik langetada otsuseid ja võtta vastutust. õppe- ja kasvatustegevuses seostuvad tasakaalustatud suhtes nii loovus kui ka distsiplineeritus, eakohane õppeprogramm ja tegeliku elu tundmaõppimine, lapse omapära toetamine ja ühistegevuse väärtustamine, kodukoha hoidmine ja avatus maailmale.

TEL logo

karu

roheline kool