tallinn

Eelkool

Mitmete koolide juures töötavad eelkoolid, kus lapsed saavad kooliskäimise kogemuse.

http://www.ramkool.edu.ee/eelkool/avaleht
http://www.tik.edu.ee/p/88-eelkool
http://www.rkteeninduse.ee/?page_id=11

TEL logo

karu

roheline kool