tallinn

Lasteaiast lahkumine

Lapse lasteaiast väljaarvamiseks esitab lapsevanem lasteaia direktorile avalduse. Avaldus esitatakse hiljemalt kümme päeva enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise aeg.

Lapse lasteaiast lahkumisel on lapsevanem kohustatud tasuma toiduraha ja vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani vastavalt esitatud arvele.

Lapse lasteaeda vastuvõtmist ja väljaarvamist reguleerib Tallinna Linnavalitsuse vastu võetud määrus 22.04.2015 nr 18 "Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord"

TEL logo

karu

roheline kool