tallinn

Ruumide rent

Tallinna Lasteaed Rabarüblik annab ruume üürile:
 *Saali kasutamine - 6 eurot *1h (60 minutit) laste ringideks ja
huvitegevuseks

Lasteaia köök on antud Äriruumide tasuta kasutamise lepingu alusel
toitlustamisteenuse osutamiseks tasuta rendile. Tüdrukud OÜ-ga sõlmitud
rendileping kehtivusajaga 01.09.2014-31.09.2016

TEL logo

karu

roheline kool