tallinn

Päevakava

Päevakava tagab lapse east lähtuva päevarütmi, kus vahelduvad sujuvalt igapäevatoimingud. (mäng; õppe- ja kasvatustegevused; söögi ajad, uneaeg, õues viibimine).

Väärtustame õues viibimist ja õuesõpet

 paevakava_2022_2023.pdf

TEL logo

karu

roheline kool