tallinn

Päevakava

Päevakava tagab lapse east lähtuva päevarütmi, kus vahelduvad sujuvalt igapäevatoimingud. (mäng; õppe- ja kasvatustegevused; söögi ajad, uneaeg, õues viibimine).

Väärtustame õues viibimist ja õuesõpet

Kinnitatud_Päevakava_2020.odt

TEL logo

karu

roheline kool