tallinn

Teenused ja hinnad

Toitlustustasu

1. jaanuarist 2021 kehtivad uued  toidupäevamäärad

Lapsed vanuses 1,5 - 3 aastat 2,19 eurot , lapsevanem tasub 39 senti päevas
Lapsed vanuses 3-7 aastat  2.59 eurot, lapsevanem tasub 59 senti päevas

Rabaryblik-kaskkiri-toidutasumäära-muutmine-jaanuarist-2022-S-13.odt

Lasteaia kohatasu

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 10.12.2015 määruse nr 27 “ Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ § 2 on 1. jaanuarist 2020 koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa määra suuruseks ühe lapse kohta kuus 71.25 eurot (kajastub veebruaris 2020 väljastataval arvel)

https://www.tallinn.ee/est/haridus/Kohatasu-Tallinna-lasteaedades

 

Soodustuste võimalused lasteaias:  https://www.tallinn.ee/est/haridus/Soodustused-Tallinna-lasteaedades#kohatasuvabastus

 

Ruumide rent

 Saali ja teiste lasteaia ruumide ajutise kasutamise tunnihinnad on kehtestatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga

HA-4.35_Lasteaiad_ruumid_al.01.09.2022.pdf

TEL logo

karu

roheline kool