tallinn

Logopeed

Meie lasteaias töötab logopeed Anu Vaher, e-post: anuvahera@gmail.com

 

Konsultatsioonid lastevanematele toimuvad eelneva kokkuleppe alusel.

Logopeed pakub kõneravi lastele, kelle kõneravi vajadus on logopeedi poolt välja selgitatud. Lapsed saavad logopeedilist teraapiat üldjuhul üks kord nädalas.

Erivajadustega lastele pakub õppenõustamist: Tallinna õppenõustamiskeskus

TEL logo

karu

roheline kool