tallinn

Keskkonna ülevaatuse küsimused

Küsitlesime kolme gruppi: lapsi, lapsevanemaid ja lasteaia personali. Vastuste põhjal koostasime Rohelise Kooli tegevuskava aastateks 2021-2023

 

 Laste küsimustik oli sellel aastal virtuaalne. Täitmine käis õpetaja abiga.

https://docs.google.com/forms/d/13F5YA2XwCICLE2SajqayQk5SW9Ym5FoCIq37LbClcW0/edit

Küsimustik lapsevanematele:

https://docs.google.com/forms/d/1jkpkqTUZ-3yrag-HFjG274zKrZqihf2Nj7E2YNUpdVk/edit

Küsimustik õpetajatele:

https://docs.google.com/forms/d/1P7ZoFXGb41oK-FVlxs2ADbkMmWuzSdWY_xGbDa8D2EQ/edit

TEL logo

karu

roheline kool