tallinn

Keskkonna ülevaatuse küsimused

Küsitlesime lapsevanemaid ja lasteaia personali. Vastuste põhjal koostame Rohelise Kooli tegevuskava aastateks 2023-2025

 

Küsimustik lapsevanematele:

 https://forms.gle/Y3Y46HrCmJVFsJK88

Küsimustik õpetajatele:

 https://forms.gle/FkCFvr5oUw6rA2hV6

TEL logo

karu

roheline kool