tallinn

Ressursikulu analüüs

Võrreldes kulusid aastal 2020 enne renoveerimist, mil töötasime kuuerühmalise majana ja hetkel 2022, kui on lisandunud kaks rühma, ja pidevas kasutuses on antud ajaperioodil seitse. siis on kulud muutunud.

Elektrienergia tarbimimine on mitmekordselt tõusnud. Põhjuseks on kaks lisarühma, kolm toidulifti ja ilmselt ka automaattuled, mida ruumist lahkuja ise kustutada ei saa. Pesuruumides on põrandaküte ning majas on ventilatsiooniseadmed millede tööshoidmiseks on tarvis elektrit. Lisaks on lasteaial suur pesukuivatusmasin ja rühmades kuivatuskapid.

Küttekulu on püsinud sarnane, pisut ehk tõusnud. Jällegi on põhjuseks kahe rühma lisandumine. Seega võib öelda, et siiski on toimunud küttekulude kokkuhoid, ilmselt tänu isesulguvatele ustele, soojustatud seintele.

Veekulu on vähenenud. Renoveerimise käigus avastati veeleke, mis väljendub väga selgelt kulugraafikutes.

Sheet 1 on vana maja, enne renoveerimist.2014-2020

Sheet 2 on võrreldud 2020 vana maja ja 2022 sama perioodi renoveeritud majal.


 RR_ressursikuluanaluus_2014_2020-20222.ods

TEL logo

karu

roheline kool