tallinn

õppeaasta eesmärgid

Lasteaia õppeaastaaasta eesmärgid 2018-2019

Põhisuunad:

  1. Õuesõpe,

  2. loodushoid,

  3. isamaaline kasvatus,

  4. Väärtuskasvatus

    Üldeesmärgid:

  1. Avastame ja uurime loodust meie ümber,

  2. Väärtustame Eesti kultuuripärandit. Oleme uhked oma rahva ja kodumaa üle,

  3. Kujundame läbi mängu ja isikliku eeskuju erinevaid väärtusi ( hoolivus, julgus, ausus, sallivus, tarkus, armastus, sõprus, vastutus, järjepidevus)


Aasta teema õppeaastal 2018-2019 „Minu armas Eestimaa”

TEL logo

karu

roheline kool