tallinn

õppekava

Tallinna Lasteaed Rabarüblik õppekava koostamise aluseks on Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava  ja terviseedendamist toetavad kasvatuse põhimõtted.

I Lasteasutuse liik ja eripära
Tallinna Lasteaed Rabarüblik on 6-rühmaline munitsipaallasteaed ja kuulub Tervist Edendavate Lasteaeda võrgustikku. Oleme liitunud projektiga “Kiusamisest vaba lasteaed”

Tallinna Lasteaed Rabarüblik õppekava

Lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel

TEL logo

karu

roheline kool