tallinn

Lasteaia töökorraldus

TÖÖKORRALDUS

Tallinna Lasteaed Rabarüblik on avatud esmaspäevast reedeni kell 7.00-19.00 

7:00-8:00 töötab hommikune valverühm Krõllide rühmaruumis (oodatud on Klaabud, Pintselsabad, Krõllid, Vandersellid) telefon: 533 14 879

Nublude rühmaruumis (oodatud on Nipsuterad, Naksitrallid, Nublud, Sipsikud) telefon: 539 35 307

18:00-19:00 töötab õhtune valverühm Naksitrallide rühmaruumis või õuealal telefon: 53464893

Muudatustest rühmade lahtiolekuaja kohta teavitakse lastevanemaid eelnevalt kirjalikult Eliisi vahendusel või lasteaia välisuksel.

Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelnevat tööpäeva lühendatakse kolme tunnivõrra

Lasteaia suvise kollektiivpuhkus aeg teatatakse lastevanematele jaanuari kuu lõpuks. Kollektiivpuhkuse ajal võimaldatakse lastele lastevanemate sooviavalduse alusel lasteaiakoht asenduslasteaias. Suveperioodil on lasteaias rühmad ühendatud seoses puhkuste ja laste vähenemisega.

Töölepingu seaduse §69 lähtuvalt on lapsevanemal:

Õigus nõuda põhipuhkust sobival ajal:

3) vanemal, kes kasvatab kuni seitsmeaastast last;

4) vanemal, kes kasvatab seitsme- kuni kümneaastast last, – lapse koolivaheajal;

5) koolikohustuslikul alaealisel – koolivaheajal.

Suveperioodi töökorraldus Lasteaias Rabarüblik18:00-19:00

Suveperiood on lasteaias 01.06-31.08.

Kollektiivpuhkus

 • Kollektiivpuhkuse ajal on kõik lasteaia rühmad suletud. Tallinna linna määruse kohaselt ei maksa lapsevanem selle perioodi eest kohatasu.
 • Lasteaed Rabarübliku kollektiivpuhkus lepitakse kokku koos teiste piirkonna lasteaedadega piirkonna koosolekul.
 • Kollektiivpuhkuse aeg roteerub vastavalt kokkuleppele teiste Nõmme piirkonna lasteaedadega.
 • Kollektiivpuhkuse perioodil saavad lapsed vajadusel koha asenduslasteaeda. Asenduskohtade arv on piiratud. Asenduslasteaia koha avaldus edastatakse direktorile mai kuu jooksul. 
 • Lasteaia kohatasu võlgnevuse korral ei ole asenduslasteaeda kohta võimalik saada.
 • Kui laps ei külasta broneeritud ajal asenduslasteaeda, maksab lapsevanem siiski broneeritud perioodi eest proportsionaalselt arvestatud kohatasu.
 • Asenduslasteaias soodustused ei kehti.
 • Soovitame alla kolmeaastastel lastel asenduslasteaia kohta kasutada äärmisel vajadusel.

Kindlasti vajab ka laps aasta jooksul puhkust. Kui teil ei ole võimalik koos lapsega puhata suveperioodil, siis leidke võimalus talle pikemat puhkust võimaldada mõnel teisel ajal.

Töökorraldus muul suveperioodil

 • Suveperioodil ei ole lasteaias avatud kõik rühmad. Moodustatud on segarühmad lasteaias käivatest lastest.
 • Lasteaia töö paremaks planeerimiseks märgib lapsevanem enne suveperioodi algust tabelisse, millal laps suvel lasteaias käib. Tabel edastatakse ELIISIS või on rühma uksel.
 • Vastavalt töötajate puhkuseavaldustele komplekteeritakse rühmade meekonnad. Sellest tulenevalt ei saa garanteerida, et lapse rühmas on tööl oma rühma meeskond. Ka õpetaja peab saama oma puhkuse: 42 päeva tavarühmaõpetaja ja 56 päeva erirühmaõpetajad, 35 päeva õpetaja abid.
 • Rabarübliku lasteaias saavad suvel asenduskohta kasutada teiste eelnevalt kokku lepitud lasteaedade lapsed. Ka need lapsed jaotatakse rühmadesse samadest põhimõtetest lähtuvalt.
 • Info suveperioodil avatud rühmadest, laste paigutumisest ning rühmameeskondadest avaldatakse lapsevanematele enne suveperioodi algust ELIIS keskkonnas ning lasteaia välisuksel.

Juhtkonnal on kohustus tagada nõuetele vastav täiskasvanute ja laste suhtarv. Seetõttu võib tulenevalt laste kohalkäigust esineda töökorralduslikke muudatusi.

TEL logo

karu

roheline kool